Егология и шахматен модел – нашата идеология

Егологията (ego – личност, logos – наука) е наука за справяне с личните проблеми, създадена от идеолога на Сдружение „Човеколюбие” д-р Емил Марков. Тя дава възможност на всеки да си изработи ефективни стратегии за справяне с настоящите и бъдещите си проблеми, и то по начин, който не поражда други, по-сериозни проблеми.
В Сдружението смятаме, че чрез усвояването на шахматната игра и пренасянето на уменията ни в живота, можем да бъдем по-успешни личности. Същността на шахматния модел се състои в това да използваме шахматната игра като модел за света, чрез който да опознаваме живота. И в играта на шах, и в живота хората се чувстват по-зле, когато нямат яснота за ситуацията, смятат, че ще загубят и няма изгледи за положителни промени в бъдеще. Играта на шах тренира хората да се ориентират в ситуацията, да анализират варианти, да приемат загубите като етап от процеса на самоусъвършенстване, да разчитат на себе си и да търсят помощ в трудни ситуации.
Егологията не решава проблемите тук и сега, но помага да осъзнаем нашите възможности да променим нещата.