Трудотерапия в Център „Човеколюбие”

30 юни, 2020

От началото на месец юни всеки вторник потребители на Център „Човеколюбие” активно участват в занятия по трудотерапия.

С помощта на водещия на програмата за трудова рехабилитация присъстващите усвояват и развиват трудови умения. Те се грижат за зеленчуковата градина, сортират и подреждат вторични суровини в склада на Центъра, почистват  алеите и тревните площи в двора на социалната услуга.

Всички с радост участват в занятията, където развиват трудовите си умения, повишават двигателната си активност и общуват пълноценно с другите участници. След работата се организира вкусен обяд, приготвен от членовете на клуб „Вкусно”. Денят приключва с организационна сбирка, в която се планират мероприятията по програма „Здравословен живот”, която се провежда в четвъртък, обсъждат се заявки на участниците и се взимат решения.

Занятията се провеждат при строго спазване на мерките за безопасност в условия на извънредна епидемиологична обстановка заради опасността от COVID 19.

Център „Човеколюбие” възстанови работа

23 юни, 2020

От 1 юни 2020 г. Център „Човеколюбие” възстанови работа, спазвайки мерките в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

От месец март социалната услуга премина на индивидуална дистанционна работа с потребителите заради обявената извънредна ситуация и опасността от COVID 19. Следено беше здравословното им състояние, бяха информирани за симптомите и мерките срещу опасното заболяване и мотивирани да се пазят.

Към момента се провеждат групови занятия на открито два пъти седмично – вторник и четвъртък. Във вторник дейността включва трудотерапия, клуб „Вкусно” и организационна сбирка, които се провеждат в двора на Центъра. В четвъртък се провежда  програма „Здравословен живот” и пикник с клуб „Вкусно” на открито.

Всяка седмица в организационна сбирка потребителите избират къде да се проведе спорта „за здраве и удоволствие” по програма „Здравословен живот”. Посетени бяха парк-остров „Свобода”, парк „Стадиона”, спортен комплекс „Писковец”. При провеждане на груповата работа се спазват необходимите мерки – физическа дистанция, ползване на маски, хигиена и дезинфекция на ръцете. За участието си в програмите потребителите подписаха декларация – съгласие.

Потребителите на Центъра с нетърпение очакваха груповата работа и с желание се включиха в занятията. По време на дистанционната работа те бяха мотивирани да напишат есета за щастливите моменти в живота и в организационна сбирка прочетоха произведенията си.

При срещите с приятелите си в Центъра клиентите на услугата преживяват много положителни емоции, повишават двигателната си активност и преодоляват стреса от продължителната социална изолация.

Център „Човеколюбие” в борба с коронавируса

25 март, 2020

В първата седмица на извънредното положение, обявено в Република България заради опасността от COVID – 19, Център „Човеколюбие” премина на дистанционна работа с потребителите на социалната услуга.

Екипът на Център „Човеколюбие” ежедневно провеждаше работни срещи за информиране и синхронизиране с изискванията на актуалната обстановка в условията на извънредно положение. Обсъдена беше степента на риск при всеки от потребителите на социалната услуга. Осигурена беше безопасна среда в сградата на Центъра чрез стриктно спазване на мерките срещу коварния вирус, използване на дезинфектанти на работното място и изработване на маски.

Чрез дистанционната форма на социална работа се предоставя грижа за запазване на доброто физическо и психично здраве на клиентите на Центъра в условията на задължителна социална изолация. Координаторите на грижи проследяваха по телефона здравословното състояние на своите клиенти и спазването на съветите за намаляване на риска от коронавирус. В домашни условия потребителите на услугата работиха самостоятелно по изпълнението на целите от плановете за подкрепа и развитие, свързани с удовлетворяване на техните здравни, образователни и рехабилитационни потребности и потребности от пълноценно прекарване на свободното време.