Център “Човеколюбие” отбеляза Световен ден за превенция на самоубийствата

10 септември, 2019

На 10 септември 2019 г. Център „Човеколюбие”  отбеляза Световен ден за превенция на самоубийствата съвместно с експерти от Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Пазарджик. Гостите от РЗИ присъстваха на среща на участниците в Клуб „Смисълът в живота” на тема „Поставяне на цели в живота и  планиране на постигането им”, посветена на Световен ден за превенция на самоубийствата.

Смисълът в живота е една от основните човешки ценности, която е предпоставка за доброто психично здраве и е част от ценностната система на представителите на Център „Човеколюбие”. Загубата на смисъл в живота е сред основните причини за суицид. По време на срещата домакините от социалната услуга споделиха опит и представиха психодиагностичните инструменти „Карта на живота” и „Стълба към Стокхолм”, чрез които следват целите си и запазват смисъла в живота си.

Представителите на здравната инспекция съобщиха на участниците данни за суицида, негови особености, причини, последици. Екипът на Център „Човеколюбие” представи Стандарт и Методика за работа с хора със суицидни намерения. Присъстващите обогатиха познанията си относно превенцията на суицид и как да окажат помощ при суициден риск.

Начало на нов семестър в Център “Човеколюбие”

5 септември, 2019

На 2 септември 2019 г. Център „Човеколюбие” започна нов семестър. Социалната услуга отвори врати след едномесечно оттегляне на клиентите за самостоятелна работа по летни планове.

В края на юли всеки от тях получи от координатора си на грижи план за лятна работа, съобразен с индивидуалните му потребности. Акценти бяха поставени върху работа със семейството, организиране на свободното време, самостоятелно разпределение на финансовите средства, образователни потребности, развиване на битовите умения и работа с институции.

Своите преживявания през август клиентите на Център „Човеколюбие”  споделиха по време на първата организационна сбирка. През седмицата те активно се включиха в програмите за психо-социална рехабилитация. Приоритетни бяха Група за почистване на дома и Трудотерапия, по време на които домакините задружно се погрижиха за чистотата в къщата на ул. „Д-р Лонг” и прилежащите тревни площи. Усилия се положиха и за прибиране на реколтата от зеленчуковата градина и почистването на дворното място. Продуктите от градината бяха използвани за приготвяне на тържествен обяд от членовете на Клуб „Вкусно” – програма за рехабилитация на битови умения.

Център „Човеколюбие” посети Костенски водопад

31 юли, 2019

На 30 юли 2019 г. Център „Човеколюбие” посети Костенски водопад край с. Костенец в Рила планина. Събитието е част от програма „Здравословен живот”, чиято цел е развиване на организирана спортна дейност и подобряване здравословното състояние на участниците. Присъстваха представители на социалната услуга, техни близки и приятели, както и студентка по клинична психология от Нов български университет, която е на стаж в Център „Човеколюбие”.

Групата потегли сутринта от двора на Център „Човеколюбие”. По път се присъединиха участници от гр. Септември и с. Голямо Белово. Присъстващите бяха впечатлени от Костенския водопад, порадваха се на красотата и хладината му, направиха снимки за спомен. След разходката около природната забележителност групата направи поход до хижа „Гургулица”, където обядва с продукти от Клуб „Вкусно” – програма за рехабилитация на битови умения. Част от групата се придвижи до параклис „Св . Богородица” и балнеохотел „Констанция”. Пътуването завърши с разходка в гр. Костенец.

С посещението на Костенски водопад приключи първото полугодие от дейността на социалната услуга. Присъстващите се заредиха с много положителни емоции за предстоящото лято. През месец август потребителите на социалната услуга ще работят самостоятелно по изпълнение на летни планове за работа, изготвени от координаторите на грижи съобразно техните потребности.