Активна дейност на арт работилница “Човеколюбие”

21 февруари, 2020

През седмицата арт работилница „Човеколюбие” прояви активна дейност. Участниците се включиха в заниманията, като изработваха мънистени мозайки и оцветяваха восъчни фигури – мечета. Мотивирани от водещия, участниците изявиха трудовите си умения, като проявиха въображение, старание и търпение.

Заниманията в арт работилница „Човеколюбие” имат терапевтичен ефект. Участниците в работилницата повишават вярата в собствените възможности, формират умения за работа в екип, постигат социално включване. По повод Деня на любовта – 14 февруари те изработиха валентинки. Предстои изработване на мартеници по случай 1 март – празника на Баба Марта.

Фестивал на любовта

14 февруари, 2020

На Деня на любовта – 14 февруари, Център „Човеколюбие” проведе „Фестивал на любовта”. Със събитието започнаха честванията, посветени на  15 години от създаването на социалната услуга.

За представителите на Център „Човеколюбие” „Фестивалът на любовта” беше вълнуващо събитие. В него се включиха участници в програмите за психосоциална рехабилитация към Центъра.

Фестивалът започна с тематичен празничен обяд, подготвен от членовете на клуб „Вкусно” – програма за рехабилитация на битови умения. Продължи с история и философия на Празника на любовта. Присъстващите се запознаха с история на празника, къде и как се празнува, припомниха си значението на любовта като ценност в Сдружение „Човеколюбие”.

Друг акцент в програмата на събитието беше представянето на „Образи на любовта” – любовта, изразена чрез музика, художествени произведения, рисунка. Участниците споделиха лични разкази за срещата си с любовта, като представиха снимка с посвещение, албум, любовно писмо и любовни спомени. Направени бяха музикални поздрави с любими песни за любовта и караоке изпълнения. По време на събитието бяха раздадени валентинки, произведени в арт работилница „Човеколюбие”. Празникът приключи с романтична комедия „Господин за един ден”.

„Фестивалът на любовта” зареди участниците с много положителни емоции и даде възможност всеки от тях да изяви таланта си и да сподели отношението към любовта.

Любовта е една от основните човешки ценности, която притежават представителите на Центъра. Част от програма „Човешки ценности” към Центъра е Часът по любов, в който участниците се учат на емоционална грамотност и изграждане на пълноценни взаимоотношения на основата на любовта.

Център “Човеколюбие” в международен проект „Познание и включване“

6 февруари, 2020

В началото на месец февруари 2020 г. участниците в обучителна програма „Трениране на социални умения” към Център „Човеколюбие” се включиха в изследване по международен проект „Познание и включване”. Целта на проекта е да повиши качеството на живот, включването и възможностите за заетост на хората с интелектуални затруднения.  Проектът се реализира с участието на организации от Италия, Испания, Португалия, Франция и др. За България партньор по проекта е Национална асоциация на работещите с хора с увреждания.

Участниците в изследването бяха подпомогнати от специалистите на Центъра. Приложен беше инструмент за измерване на нагласите на човека с леки и средни интелектуални затруднения в три различни области от живота – учене и познание, качество на живот, възможности за приобщаване и заетост. Присъстващите бяха подробно инструктирани и се включиха с интерес в изследването.

Проучено беше и мнението на професионалистите от Центъра, които попълниха въпросници относно възможностите за самостоятелен живот в общността на представителите на целевата група.