Център „Човеколюбие” в борба с коронавируса

25 март, 2020

В първата седмица на извънредното положение, обявено в Република България заради опасността от COVID – 19, Център „Човеколюбие” премина на дистанционна работа с потребителите на социалната услуга.

Екипът на Център „Човеколюбие” ежедневно провеждаше работни срещи за информиране и синхронизиране с изискванията на актуалната обстановка в условията на извънредно положение. Обсъдена беше степента на риск при всеки от потребителите на социалната услуга. Осигурена беше безопасна среда в сградата на Центъра чрез стриктно спазване на мерките срещу коварния вирус, използване на дезинфектанти на работното място и изработване на маски.

Чрез дистанционната форма на социална работа се предоставя грижа за запазване на доброто физическо и психично здраве на клиентите на Центъра в условията на задължителна социална изолация. Координаторите на грижи проследяваха по телефона здравословното състояние на своите клиенти и спазването на съветите за намаляване на риска от коронавирус. В домашни условия потребителите на услугата работиха самостоятелно по изпълнението на целите от плановете за подкрепа и развитие, свързани с удовлетворяване на техните здравни, образователни и рехабилитационни потребности и потребности от пълноценно прекарване на свободното време.

Център “Човеколюбие” – с мерки за превенция на коронавирус

13 март, 2020

Днес – 12 март 2020 г., участниците в програма „Здравословен живот” към Център „Човеколюбие” преминаха подробен инструктаж с мерки за превенция на коронавирус. В групата присъстваха и стажанти от Българо-германски център за професионално обучение – Пазарджик.

Отговорникът по охрана на труда инструктира присъстващите в групата, а координаторите на грижи раздадоха списъци със съвети за намаляване на риска от заболяване. Акценти бяха поставени върху поддържане на добра лична и битова хигиена, разпознаване на симптомите в себе си и другите, осъществяване на контакт с личен лекар по телефон при поява на симптоми, засилен контрол от координатора на грижи.

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната и за предотвратяване на заразяване с коронавирус, Център „Човеколюбие” отмени груповите мероприятия до края на месец март. Предприети бяха мерки за създаване на антибактериална среда в сградата на Центъра.

Център “Човеколюбие” отбеляза Международен ден на жената

9 март, 2020

На 6 март 2020 г. Център „Човеколюбие” отпразнува Международния ден на жената.

Празничната програма започна със занятие на клуб „Вкусно” под надслов „Жената в кулинарното изкуство”. Членовете на програмата за рехабилитация на битови умения подготвиха вкусен празничен обяд. Програмата продължи с история на Празника на жената – 8 март. Представени бяха „Образи на жената” в музиката, литературата и изобразителното изкуство чрез музикално изпълнение на синтезатор от Ивелин Пенков, поетичен рецитал на стихове, посветени на жената, и представяне на  автопортрет на Даниела Янева. Споделени бяха лични разкази и спомени за майките от участниците, направени бяха музикални поздрави с любими песни за жената и майката. Празничният видеоклуб представи филма „Крадецът на праскови”. Денят приключи със среща с проф. Даниела Тасевска на тема „Щрихи на модерната жена” в Младежки дом – Пазарджик.

Празникът зареди присъстващите с много положителни емоции, обогати познанията им за Деня на жената и съвременното му разбиране.