Център за психично здраве “Човеколюбие”

Център за психично здраве „Човеколюбие” е разкрит през 2001 г. и работи на принципите на отворено общество – всеки гражданин има право да влезе при нас, да се включи в дейностите ни, да участва във вземането на решения, да дава предложения и да гласува за тях. Това е място, където всеки човек може да направи нещо добро за душата си.
Сдружение “Човеколюбие” е уникално с това, че обединява професионалисти и потребители. Тук всички работим заедно – лекари, психолози, социални работници, пациенти и техните близки, и в общуването помежду ни няма граници. Това, което ни свързва, са човешките ценности – взаимопомощ, честни отношения, любов, смисъл в живота, разум. В Центъра сме приели идеята за психиатрия, основаваща се на човешките ценности. В нея главната дилема пред професионалистите е дали пациентът е щастлив или не.