Нашата организация, работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото.

ecology
 • егология и Шахматен модел – нашата идеология

  Егологията (ego – личност, logos – наука) е наука за справяне с личните проблеми, създадена от идеолога на Сдружение „Човеколюбие” д-р Емил Марков. Тя дава възможност на всеки да си изработи ефективни стратегии за справяне с настоящите и бъдещите си проблеми, и то по начин, който не поражда други, по-сериозни проблеми...
 • center
 • Център за психично здраве “Човеколюбие” – Дом за душата

  Център за психично здраве „Човеколюбие” е разкрит през 2001 г. и работи на принципите на отворено общество – всеки гражданин има право да влезе при нас, да се включи в дейностите ни, да участва във вземането на решения, да дава предложения и да гласува за тях. Това е място, където всеки човек може да направи нещо добро за душата си...
 • project
 • Център за социална подкрепа – Стрелча

  Проектът „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целева група са хора с влошено психично здраве, а неговата продължителност е 16 месеца.