Изследване за ХИВ и хепатит

На 26 юли 2023 г. експерти от РЗИ – Пазарджик, поведоха изследване за ХИВ и хепатит в Комплекс за социални услуги „Човеколюбие”. Събитието беше част от програма „Здраве, спорт, туризъм” към Комплекса. Участниците спазваха указанията на гостите и изследванията бяха проведени при спазване на ред и дисциплина. Резултатите за ХИВ на всички бяха отрицателни.

От години Комплекс „Човеколюбие” поддържа партньорски отношения с Регионална здравна инспекция. Служителите на здравната институция посещават Комплекса и изнасят беседи за актуални здравни проблеми и повишаване на здравната култура на потребителите.