По-позитивни след тренинг за устойчив оптимизъм

През месеците юни и юли 2023 г. в Комплекс за социални услуги „Човеколюбие” се проведе тренинг за устойчив оптимизъм като част от модул „Позитивна психология”. Водещ на тренинга беше психологът на Комплекса Надежда Кузерманова.

Всеки вторник и четвъртък участниците в модула се учиха да бъдат позитивни и усвояваха знания и умения за устойчив оптимизъм. Опознаха силните страни на характера си, разбраха как да променят песимистичните си убеждения, да се справят успешно с проблемите и стреса. Включиха се в много практически упражнения, с които затвърдиха новите знания и им помогнаха да станат устойчиви.

С Дърво на Признателността и Календар за устойчив оптимизъм се постави финалът на тренинга. На Дървото на Признателността всеки участник закачи цветно хартиено листо, на което написа своята благодарност към значимите неща от живота си. Присъстващите изготвиха и Календар за устойчив оптимизъм за месец август 2023 г., с който всеки ден да тренират техниките на позитивно мислене.

По време на тренинга участниците преживяха много положителни емоции, преосмислиха своите нагласи и начин на мислене, радваха се, че са заедно и се развиват.