Приходи/Разходи за 2013 година

 

 ПРИХОДИ

СУМА в лв.

1. Налични средства по с/ка ЦСРИ към 01.01.2013г.                                                      

2 176,97

1.1. Налични средства в ДСК към 01.01.2013 г.

1 945,93

1.2. Налични средства в каса към 01.01.2013 г

231,04

2. Налични средства по с/ка Сдружение към 01.01.2013 г.

15 896,31      

2.1. Налични средства в ДСК към 01.01.2013 г.

15 719,34

2.2. Налични средства в каса към 01.01.2013 г

176,97

3. Депозит  от дарение и лихви на сем. Маркови към 01.01.2014 г.

1 189,76

4. Финансиране по проекти

110 730,72

4.1  Държавна делегирана дейност – социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция

83 168,00

4.2Държавна делегирана дейност „Защитено жилище”

4.3. Прокт „За повече и по-качествени социални услуги”

28 778,72

5. Програма „Намиране на работа”

8 726,51

6. Приходи от чл. внос и дарения

1 338,15

7. Други приходи – (от вт.суровини,храна екип, погосяване лизинг, допл. за тел.разговори, такси ЗЖ, продажба на мартеници, погасяване на заем от ВСК)

2 634,73

                                                                                    ВСИЧКО

143 311,90

 

РАЗХОДИ

СУМА В ЛВ.

1. Разходи по изпълнение на проекти – общо

106 317,55

1.1 Държавна делегирана дейност – социална услуга  „ЦСРИ за хора с психични проблеми”

82 97924

1.2 Проект „Защитено жилище”

1.3 Прокт „За повече и по-качествени социални услуги

23 338,31

2. Програма „Намиране на работа” 

9 601,51

3. Социално подпомагане

225,00

4. Раздадени заеми от ВСК

900,00

5. Други разходи  (храна, ток, дрехи за  М.Тодоров, данък сгради и т.битови отпадъци и др.)

1 140,71

4. Преходен остатък

25 127,13

                                                                                     ВСИЧКО

143 311,90

Забележка: Съгласно Устава на Сдружение “Човеколюбие” Управителят е упълномощен да взима решения за промени в бюджета, ако е необходимо.                                                               

 

УПРАВИТЕЛ:                                            

Н. Кузерманова