Приходи/Разходи за 2011 година

 

ПРИХОДИ

СУМА в лв.

1. Налични средства

7 535.11

1.1. Налични средства по с/ка ЦСРИ към 31.12.2011 г.

         2 711,44

1.1.1. Налични средства в ДСК към 31.12.2011 г.

2 711,44

1.1.2. Налични средства в каса към 31.12.2011 г.

0,00

1.2. Налични с/ва по с/ка ЗЖ към 31.12.2011 г.

2 411,85

1.2.1. Налични средства в ДСК към 31.12.2011 г

73,56

1.2.2. Налични средства в каса към 31.12.2011 г

2 338,29

1.3. Налични средства по с/ка Сдружение към 31.12.2011 г.

             2 411,82

1.3.1. Налични средства в ДСК към 31.12.2011 г.

1 189,69

1.3.2. Налични средства в каса към 31.12.2011 г

1 222,13

2. Депозит  от дарение и лихви на сем. Маркови към 31.12.2011 г.

1 134,78

3. Финансиране по проекти

233 039,44

3.1  Държавна делегирана дейност – социална услуга „Център за социална рехабилитация  и интеграция на хора с психични проблеми”

74 496,00

3.2  Проект „Живот в общността”

132 736,16

3.3  Проект „Заедно за психично здраве”

7 171,55

3.4  Проект „Приятелство без граници”

0.00

3.5  Програма „Намиране на работа”

18 635,73

4. Приходи от стопанска дейност

1 795,65

5. Заеми от физически  и юридически лица

41 132,42

                                                                                    ВСИЧКО 

282 841,75

 

РАЗХОДИ

СУМА В ЛВ.

1. Разходи по изпълнение на проекти – общо

        254 726,99

1.1 Държавна делегирана дейност – социална услуга  „ЦСРИ за хора с психични проблеми”

74 508,21

1.2. Проект „Живот в общността”

175 156,27

1.3. Проект „Заедно за психично здраве”

3 165,66

1.4. Проект „Приятелство без граници”

1 896,85

2. Разходи за насърчаване на заетостта – в т.ч.

18 635,73

2.1. Програма „Намиране на работа”

17 917,23

2.2. Разходи за насърчаване на заетостта, финансирани от дарение

718,51

3. Социално подпомагане

809,14

4. Преходен остатък

8 669,89

                                                                                     ВСИЧКО

282 841,75