Лицензи

1. Министерство на правосъдието
Удостоверение № 002/19.06.2002 г. – за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност

 

2. Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
Удостоверение за регистрация № 309-01/07.10.2009 г.  за предоставяне на социалнa услугa “Център за социална рехабилитация и интеграция”
Удостоверение за регистрация № 309-02/07.10.2009 г.  за предоставяне на социална услуга „Социален асистент”
Удостоверение за регистрация № 309-03/14.01.2010 г.  за предоставяне на социална услуга „Защитено жилище”

 

3. Държавна агенция за младежта и спорта
Удостоверение № 1-077-095/20.09.2005 г. за вписване в Националния регистър на лицензираните  спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, като член на Българска федерация по шахмат