Контакти

 

   Ул. „Д-р Лонг” 12, град Пазарджик

   Тел.: 034 / 44-48-44;

   Е-mail: info@chovekolubie.org

 

Надежда Кузерманова,

управител на Сдружение „Човеколюбие“

моб. 0878 149 609

Нонка Михайлова,

касиер-домакин

моб. 0878457930

Мария Мерджанова,

управител на ЦСРИ „Човеколюбие“

моб. 0878288238

 Гергана Петрова, педагог

моб. 0878118248

 Анна Тилова, социален работник

моб.0878444811