История

Сдружение “Човеколюбие” е учредено през 1992 г. по инициатива на д-р Емил Марков – психиатър. От учредяването си до м. април 2001 г. членовете и съмишлениците на сдружението развиваха многостранна дейност на територията на Младежки дом – Пазарджик. През 2001 г. бе открит Център за психично здраве. През 2002 г. беше създадено социално предприятие. Oт 2005 г. Сдружение „Човеколюбие” изпълнява делегирана от държавата социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”. От 2009 г. сдружението  развива дейност и на територията на град Септември, където беше учреден Клуб за учреден здраве. През 2011 г. беше създадено Защитено жилище за хора с психични проблеми „Човеколюбие”.