Връзки

Министерство на труда и социалната политика

София 1051, ул.„Триадица” № 2

тел. 8119 443, факс: 988 44 05; 986 13 18

e_mail: mlsp@mlsp.government.bg

http://mlsp.government.bg;

 

Община Пазарджик

Пазарджик 4400, бул. “ България“ № 2

тел. 034/445 501, факс: 034/442 495

http://www.pazardjik.bg;   e_mail: secretary@pazardjik.bg

 

Регионален координационен съвет на  КНСБ – Пазарджик

Пазарджик 4400, ул. “Екзарх Йосиф” № 15А, ет.2

тел. 034/44 40 52, моб. 0884117757

e_mail: knsb_pz@pazardjik.com ;  pazarjik@club.net

http://www.knsb-bg.org/

 

Общински шахматен клуб «Пазарджкик»

Пазарджик 4400, ул. „Ал. Стамболийски” № 110, ет.6

моб. 0887 421 914

 

Фондация „Помощ за благотворителността в България“

София 1000,  бул. „Витоша“ № 65, ет. 2

тел. ( +  359 2) 988 00 80, ( +  359 2) 981 19 01

http://www.bcaf.bg

 

Български хелзинкски комитет – Централен офис

София 1504, ул. “Върбица” № 7

тел. 02 943 48 76, 02 944 06 70, 02 943 4405, моб. 0884 149 354,

факс: 0884 185 968

e_mail: bhc@bghelsinki.org

http://old.bghelsinki.org

 

Институт „Отворено общество”

София, „Солунска” № 56

тел. ( + 359 2 ) 930 66 19, факс: ( + 359 2 ) 951 63 48

e_mail: info@osf.bg

http://www.osf.bg

 

Български център за нестопанско право

София 1000, ул. “Добруджа” № 6, ет. 1

тел. ( 02) 981 66 17, ( 02) 988 81 66

http://www.bcnl.org,   e_mail: info@bcnl.org