Пункт за събиране на вторични суровини

Събирането на вторични суровини като дейност на организацията съществува от 2001 г.  Вторичните суровини – хартия, се събират от нашите клиенти – хора с психични проблеми. Те я набавят предимно от  магазини и фирми, с които  имаме предварителни договорки и които желаят да подкрепят дейността ни.

Когато събираемостта на вторичните суровини нарасна, ЦПЗ “Човеколюбие” отдели място за складиране на хартията и така се оформи  идеята за “Пункт за събиране на вторични суровини”. Печалбата от събраната хартия се разпределя 50:50 между клиентите и сдружението.