Стопанска дейност

Сдружение “Човеколюбие” започна да извършва стопанска дейност  от 1999 г. с реализирането на идеята за производство на мартеници от хора с психични проблеми. Затова и създаденото по-късно ателие за производство на различни сувенири  се нарече  „Ателие 99”. Изработените артикули се предлагаха за продажба в различни магазини.

 

Постепенно развихме и други дейности: разносна търговия, пункт за събиране на вторични суровини и зеленчукопроизводство. През 2006 г. бе построен магазин за мед и пчелни продукти „Медена питка” и павилион за чай и закуски. От 3 декември 2009 г. магазинът се преименува в „Седемте джуджета” и започна продажба на сувенири, изработени от участниците в програмите за трудова рехабилитация на институциите, предоставящи социални услуги в град Пазарджик. Търговските работници в двата обекта са хора с психични проблеми.

 

За съжаление бъдещето на социално предприятие „Човеколюбие” е поставено под въпрос. Неговата материална база – магазинът за сувенири, павилионът за захарни изделия и зеленчуковата градина, е застрашена, защото предстои да се превърне в частен имот. Така единственото място в Пазарджик, което осигурява работни места за най-уязвимата група на пазара на труда – хората с психични проблеми, може да стане „жертва” на частен интерес.

 

                 Социално предприятие „Човеколюбие“

Магазин и павилион

Ателие

Пункт за събиране на вторични суровини

Зеленчукова градина