Защитено жилище

 

С реализирането на проект  „Живот в общността” сдружение „Човеколюбие” разкри Защитено жилище за хора с психични проблеми. Проектът бе финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и от Република България. Предоставянето на социалната услуга Защитено жилище за хора с психични проблеми стартира на 05.01.2011 г. Официалното откриване беше на Световния ден за психично здраве – 10 октомври 2011 г.

Капацитетът на защитеното жилище е три жени и трима мъже в два отделни апартамента. В него функционират следните програми:

 

1. „Поддържане на бит и лична хигиена”, която включва самостоятелна грижа за външния вид, личната хигиена и бита, при което потребителите на услугата са подкрепяни от екипа.

 

2. „Разпределение на бюджетните средства и пазаруване”, чрез която потребителите на услугата се учат да пазаруват и разпределят доходите си самостоятелно.

 
 Плащане на ток  Пазаруване в Lidl

 

3. „Организация на свободното време и личните контакти” е програма, която помага на потребителите на услугата да организират пълноценно ежедневието си, да участват в интеграционни събития и да имат полезни контакти с близки и приятели.

 С разкриването на социалната услуга Защитено жилище сдружение „Човеколюбие” реализира идеята си хората с психични проблеми да живеят в общността като равноправни и пълноценни граждани, да имат свой дом, самостоятелен живот и да бъдат щастливи.

В момента екипът на Защитено жилище „Човеколюбие” работи доброволно, за да гарантира устойчивост на услугата.