Обучителна дейност

Обучителната дейност на сдружение „Човеколюбие” се осъществява  от Национален обучителен център „Човеколюбие”.  Неговите основи са поставени с конференцията по егология, която се провежда на  8 – 9 октомври 2004 г.

Дейността на Национален обучителен център „Човеколюбие” включва следните форми на работа:

– конференции;
– обучения;
– работни срещи;
– обучителни пътувания.

Обучителните събития се организирант както самостоятелно, така и в партньорство с други организации.

 

Обучителен център

Обучителни пътувания