Научна дейност

Научната дейност на сдружение „Човеколюбие” се състои в разработването и приложението на  основните принципи на науката за справяне с личните проблеми – егология, създадена от д-р Емил Марков – психиатър. Според тази теория всеки човек може да се справи с проблемите си или да предотврати появата им, използвайки шахматният модел на възприемане на света и кибернетичния модел на управление.

Според шахматния модел на възприемане на света, който е авторска идея на д-р Марков, всеки от нас, по аналогия с шаха, е фигура върху земното кълбо, което представлява една голяма шахматна дъска. Всеки от нас заема позиция и се намира в отношения с други фигури. Ако знаем точното място, фигури, правила, цели, ходове, време, чувства във всяка една ситуация, можем правилно да се ориентираме в нея. Чрез кибернетичния модел на управление можем да съставим план за решение на възникналия проблем.

Моделите на егологията се използват и от хора с психични проблеми, които чрез игра на шах и приложение на основните принципи на егологията в живота си, стават по-уверени, възвръщат умението си да се справят с личните си проблеми и разумно да управляват ежедневието си.

В Център за психично здраве „Човеколюбие” провежда школа по егология, където всеки може да се запознае с теорията на науката и нейното практическо приложение.

 

Егология

Модел за супервизия

Обща теория за рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми

Влияние на шахматната игра върху психичното състояние на психиатрични пациенти    

Иновации в управлението на ЦСРИ „Човеколюбие“

Приложение на шахматната игра за психодиагностика и психовъздействие

Универсалният шахматен модел като основа на теорията и методиката на Шахматен клуб „Човеколюбие“ – Пазарджик