Културна дейност

Културната дейност на сдружение „Човеколюбие” води своето начало от 1997 г. с организирането на литературен конкурс на тема: „Моите душевни преживявания”, чрез който хората с психични проблеми споделят своите чувства и мисли и изявяват талата си.

От 2001 г.  съществува дейност “Трудова рехабилитация” наречена “Ателие 99” в което се изработват сувенири и се рисуват картини. Чудесните неща, които изработваха пациентите ни даде основание да организираме изложби на които те могат да показват своите картини и изделия. Така се зароди идеята за изложба – базар за психиатрични пациенти, наречена „Изкуството – лекарство за душата”. Част от това изкуство е изобразителната  дейност.

Чрез своите картини пациентите разкриват душите си, показват своя накърнен вътрешен свят, своите най-дълбоки чувства – страх, агония, ограничения, гняв, радост, щастие, и любов.

С изделията си сдружението участва в изложби-базар, инициирани по различни поводи и от други организации.

От 2006 г. към сдружение „Човеколюбие” съществува дейността “Експериментален театър”. Целта на участието на хората с психични проблеми в театрални постановки на голяма сцена е повишаване на тяхното самочувствие и борба със стигмата спрямо психичната болест, чрез доказване на интелектуалните им възможност. Тази дейност възпитава морално-волеви и интелектуални качества у хората с психични проблеми – критично и творческо мислене, работа в екип, отговорност, и укрепва психичното  им здраве.

Литературен конкурс

Експериментален театър

Изложби