Издателска дейност

Издателската дейност на сдружение „Човеколюбие” включва:

–          списание „Човеколюбие”;

–          изработването, размножаването и разпространението на ежемесечен информационен бюлетин за дейността на организацията;

–          изработване на информационно табло с  най-важните събития за месеца.

 

Списание “Човеколюбие”

Информационен бюлетин

Информационно табло